Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Plzeň

V současném programovém období EU 2014-2020 se objevují nové nástroje v politice regionálního rozvoje. V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocování specifických potřeb na regionální a místní úrovni. Tyto potřeby musí být zahrnuty ve spolupráci s partnery v území do místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (dále jen MAP), které budou sloužit ke koordinaci a zacílení výzev v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaném regionálním operačním programu. Územím dopadu pro realizaci MAP je stanoveno území správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Za území ORP Plzeň zpracovává MAP po dohodě s partnery město Plzeň. V příloze je uvedena stručná prezentace MAP.