Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Plzeň

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň má za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání na základních a mateřských školách.

Hlavním prostředkem pro realizaci tohoto cíle jsou společná setkávání přímých aktérů formálního a neformálního vzdělávání v území nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností a hledání řešení.

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude trvat do 31.8. 2021.