Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Plzeň

Od 1. 9. 2021 je realizován projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Plzeň.

Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních a mateřských školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů vew vzdělávání.

Hlavním prostředkem pro realizaci tohoto cíle jsou společná setkávání přímých aktérů formálního a neformálního vzdělávání v území nad aktuálními tématy, sdílení zkušeností a hledání řešení.Důležitým úkolem je kontinuita již vytvořených společných platforem.

Projekt navazuje na již realizované projekty MAP a MAP II a má překlenout  do nového programového období v roce 2023.  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude trvat do 31.8. 2023.