V Plzni poprvé zasedal městský žákovský parlament


publikováno.: 22.02.2019 00:00

Ve středu 20. února 2019 se na plzeňské radnici sešlo 19 žáků z různých škol na ustanovujícím zasedání městského žákovského parlamentu. Setkali se s primátorem města Plzně Martinem Baxou a radní pro oblast školství Lucií Kantorovou a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalovou. Založení městského školního parlamentu inicioval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy města Plzně v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

Vedení města tuto žákovskou aktivitu podporuje. „Chceme naslouchat všem, kteří v našem městě žijí, a proto tuto činnost dětí zapojených do žákovského parlamentu velmi vítáme. Těšíme se, že budeme postupně dostávat informace a podněty k tomu, co by se mělo ve městě změnit, aby se v něm všem obyvatelům lépe žilo,“ uvedl primátor Martin Baxa při zahájení ustavujícího zasedání. Doplnil, že se plánuje setkat s žákovským parlamentem alespoň dvakrát do roka.   

S podporou a přáním úspěšného jednání žákovského parlamentu se k němu připojila i radní  pro oblast školství Lucie Kantorová a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalová. Dagmar Škubalová dětem připomněla, že se na ni mohou obracet členové žákovského parlamentu se svými podněty i poté, co bude projekt MAP II ukončen.

Ze 106 škol zapojených do projektu má školní parlamenty 19 škol z Plzně a tři z blízkých obcí, a to z Nezvěstic, Starého Plzence a Chrástu. Zástupce, kteří se zúčastnili historicky prvního zasedání městského parlamentu, vybíraly školy prostřednictvím voleb.

Dalšími účastníky jednání byli Eva Tischlerová a Martin Severa ze Střediska volného času Radovánek, které koordinuje činnost Krajského parlamentu dětí a mládeže, vedoucí Národního institutu dalšího vzdělávání pro Plzeňský kraj Ladislava Šlajchová. Zasedání moderoval Jakub Štěpánek, jenž má bohaté zkušenosti s vedením krajského parlamentu dětí a mládeže, je popularizátorem fyziky a chemie a rovněž lektorem neformálního vzdělávání.

Cílem městského parlamentu jsou pravidelná setkávání s představiteli města a diskuse nad tématy, která si žáci předem odsouhlasí ve svých školních parlamentech. Zasedání se budou konat přibližně dvakrát ročně. Městský parlament se mimo to bude scházet s Krajským parlamentem dětí a mládeže Plzeňského kraje, jenž funguje od roku 2016. Příští setkání se uskuteční na podzim, kdy se uskuteční volba předsednictva, schválení statutu a loga městského parlamentu. 

Příkladem aktivit, na kterých se mohou podílet žákovské parlamenty, je zapojení dětí do úprav vnitřních i venkovních prostor školy, příprava projektových nebo tematicky zaměřených dnů (Den Země, Den vody, Den Afriky a podobně), návrh a příprava akcí pro rodiče a veřejnost, nebo třeba podílení se na rozvoji spolupráce mezi školami.