Spisovatelka Michaela Fišarová na schůzce zástupců ZŠ k činnosti školních čtenářských klubů


publikováno.: 14.04.2019 00:00

Tematické setkání k činnosti školních čtenářských klubů dětí mladšího školního věku, které se konalo na 2. ZŠ ve Schwarzově ul. v Plzni 9. 4. 2019 v rámci projektu MAP II pro ORP Plzeň, představilo teoretické náměty pro přímou práci s dětmi v rámci čtenářských lekcí; sdílení praktických zkušeností z hodin čtení a z činnosti školních čtenářských klubů, příklady spolupráce s rodiči v oblasti čtenářské gramotnosti, ale i workshop se spisovatelkou Michaelou Fišarovou.

Michaela Fišarová je nositelkou ocenění Zlatá stuha 2013 v kategorii Nejlepší kniha pro mládež za svou prvotinu Nikolina cesta. Kromě své spisovatelské dráhy vyučuje na základní škole v Praze češtinu a angličtinu.