Druhé zasedání městského školního parlamentu


publikováno.: 14.05.2019 00:00

Dne 13. 5. 2019 proběhlo setkání městského žákovského parlamentu, konané v rámci projektu MAP II na podporu demokratické výchovy na školách. Na programu bylo vzájemné seznámení jednotlivých zástupců školních parlamentů, vize činnosti, nabídka letního campu školních parlamentů ve spolupráci se SVČ Radovánek a nabídka účasti na projektu MiniRegensburg.