Setkání školních koordinátorů ZŠ k zjišťování reflexe potřeb škol


publikováno.: 14.05.2019 00:00

Ve dnech 13. - 14. 5. 2019 proběhlo setkání školních koordinátorů základních škol k zjišťování reflexe potřeb škol a dotazníkového šetření k rovným příležitostem.