Letní tábor dětí žákovských parlamentů navrhl logo pro městský parlament


publikováno.: 27.08.2019 00:00

V týdnu 12. – 18. 8. 2019 se v envicentru Proud – Podbranský mlýn v Horažďovicích uskutečnil letní tábor zástupců žákovských parlamentů, pořádaný ve spolupráci DDM Radovánek a zastřešený projektem MAP II.

12 dětí reprezentovalo celkem 11 škol, a sice 18. ZŠ (z této školy se kempu zúčastnili 4 žáci), 26. ZŠ, 9. ZŠ, 15. ZŠ, 33. ZŠ, 2. ZŠ, Masarykovo gymnázium, Gymnázium Mikulášské náměstí a ZŠ Kaznějov. Mimo dvou vedoucích se jim věnovaly i dvě konzultantky Veronika a Adéla z Krajského parlamentu dětí a mládeže, které předávaly zkušenosti a rady z již déle fungující organizace. S jejich pomocí děti zformulovaly návrh statutu městského žákovského parlamentu, vymyslely nové logo, založily instagramový účet a absolvovaly nejrůznější workshopy (např. k základům týmové spolupráce, motivacím a metodám vzdělávání).

Kromě toho využili účastníci návštěvy vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Plzně Dagmar Škubalové a garantky implementace MAP II Magdaleny Kýhosové, aby prodiskutovali organizační záležitosti fungování parlamentu (např. založení webových stránek, četnost schůzek apod.)