Volba předsednictva městského žákovského parlamentu


publikováno.: 19.09.2019 00:00

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň se 10. 10. 2019 od 13:00 do 15:00h uskuteční zasedání městského žákovského parlamentu, na kterém mj. proběhne volba předsednictva. 

Program zasedání:

 Úvodní slovo vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP paní Ing. Bc. Dagmar Škubalové

 prezentace k projektu Fest Čistá Plzeň 2019

 prezentace Secondbrandu

 Představení zástupců školních parlamentů

 Volba předsednictva

 Diskuze nad možnými tématy MŽP

 Různé