Zakončení vzdělávacího programu pro začínající ředitelky MŠ


publikováno.: 08.10.2019 00:00

Ve spolupráci s NIDV probíhal v rámci projektu MAP II vzdělávání v ORP Plzeň v termínu únor – říjen 2019 vzdělávací program pro začínající ředitelky MŠ. Jednalo se o 6 prezenčních seminářů na nejdůležitější témata, každá ředitelka měla celé období na odbornou pomoc uvádějící ředitelku. V pondělí 7. 10. 2019 proběhlo závěrečné reflektivní setkání, kterého se kromě zapojených ředitelek zúčastnily vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP Dagmar Škubalová a šéfredaktorka časopisu Řízení školy Naďa Eretová.