Městský žákovský parlament si zvolil své předsednictvo


publikováno.: 18.10.2019 00:00

Ve čtvrtek 10.10.2019 se ve slavnostním Sále Luďka Pika na plzeňské radnici sešli žáci zastupující své ZŠ v Městském žákovském parlamentu, aby si zvolili předsednictvo. Jde o jednu z implementačních aktivit projektu MAP II vzdělávání ORP Plzeň.

Pracovní setkání zahájila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP Dagmar Škubalová. Následovaly prezentace dvou environmentálních projektů, do kterých se mohou plzeňské školy zapojit: Fest Čistá Plzeň a Secondbrand. V rámci vzdělávacích aktivit Čisté Plzně mohou žáci zpracovat vlastní projekt o životě odpadu, zapojit se sběru hliníku, nebo s celou školou navštívit říjnový Fest ČP. Secondbrand představuje možnosti, jak recyklovat oblečení a informovat mladé lidi o udržitelné módě.

Po úvodních slovech následovala samotná volba 5členného předsednictva. Žáci si nejprve schválili řád voleb a nanominovali kandidáty. Ti se pak vyjadřovali k tomu, čeho by ve své funkci chtěli docílit: „Do předsednictva bych chtěla hlavně proto, že mi není jedno, co se v Plzni děje. Zajímá mě životní prostředí a ráda bych ovlivnila, jak se k němu chováme,“ uvedla Adéla Nováková z 26. ZŠ. „Chtěl bych změnit to, aby v Plzni bylo víc příležitostí k trávení volného času,“ prohlásil Miroslav Vlček ze 17. základní školy a mateřské školy Plzeň.

Po sečtení všech hlasů bylo představeno nové předsednictvo a domluvilo se příští zasedání MŽP do konce kalendářního roku. Všichni členové MŽP byli na závěr informováni o společném zasedání městského a krajského parlamentu dětí a mládeže, které se uskuteční 12. 11. 2019 v SVČ Radovánek za účasti primátora města Plzně Martina Baxy.