Mimořádné opatření města Plzeň v souvislosti s šířením koronaviru Covid-19


publikováno.: 11.03.2020 00:00

Město Plzeň reaguje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10.3.2020 o uzavření všech základních a ostatních škol vyšších stupňů na území města Plzně a zároveň na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky týkající se omezení nebo přerušení provozu mateřských škol. Na základě pokynu primátora města Plzně Martina Baxy a radní pro oblast školství Lucie Kantorové proběhlo jednání se starosty a místostarosty plzeňských městských obvodů, které mají na starosti mateřské školy na svém území. Zástupci obvodů doporučili mateřským školám, aby omezily provoz mateřských škol v maximálním rozsahu. O úplném uzavření mateřských škol na celém území Plzně na návrh městských obvodů bude rozhodovat Rada města Plzně, a to na svém jednání v odpoledních hodinách dne 11. března.

Co se týká konkrétních opatření týkajících se aktivit MAP II ORP Plzeň, bylo rozhodnuto o přesunutí setkání zástupců žákovského parlamentu, které se mělo konat 11. 3. 2020. Ohledně dalších plánovaných aktivit (Seminář pro MŠ „Systém podpory nadání v běžné MŠ“ dne 25. 3. 2020), prozatím žádné další zrušené nejsou. Informace budeme aktualizovat dle vývoje situace v nejbližších dnech.

Děkujeme za pochopení,

realizační tým projektu