Exkurze předsednictva Městského školního parlamentu do Čisté Plzně


publikováno.: 18.06.2020 00:00

Zájem o životní prostředí a snaha zasadit se o jeho zlepšení v rodném městě spojuje většinu zástupců Městského žákovského parlamentu města Plzně. I proto jsme zasedání jeho předsednictva 17. 6. 2020 spojili s exkurzí do společnosti Čistá Plzeň, která provozuje svoz odpadu a řeší komplexní odpadové hospodářství v našem městě.

Na místě se žákům věnovala paní Petra Paulová, která představila systém nakládání s odpadem v Plzni, ale i tipy pro Zero Waste životní styl, tj. minimalizaci odpadu. Poté se rozproudila diskuse například o tom, kam patří jaký typ odpadu, co odevzdávat do sběrného dvora, jak se potýkat s vandalismem, přednostech a nevýhodách spalovny, jak správně kompostovat apod.

Exkurzi jsme uzavřeli prohlídkou popelářského auta, tzv. "Kukačky", a chytrých popelnic s gravitačním zámkem. Jménem MAP II ORP Plzeň i Městského žákovského parlamentu děkujeme Čisté Plzni za tuto možnost.