Workshop na téma "Pomocník při kontaktu s žáky a rodiči cizinci" byl užitečný


publikováno.: 22.06.2020 00:00

V pondělí 22.6.2020 se konal v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň workshop, na kterém jsme představili zájemcům z řad zapojených škol, jak používat hlasový překladač při kontaktu s cizinci.

Lucie Sichingerová z Masarykovy ZŠ sdílela s ostatními pedagogy své zkušenosti s touto pomůckou. "Osvědčila se nám především při komunikaci s vietnamskými žáky a jejich rodiči. Ne nutně ve výuce, kdy je lepší si pomoci opisem česky. Ale je to rychlá pomoc pro organizační záležitosti, vyřizování věcí a integraci nového žáka, usnadňuje jeho zapojení do kolektivu a komunikace mezi dětmi ve třídě. Dobře funguje i pro trénink vyslovnosti v češtině, nebo k motivaci cizinců - začátečníků, kdy jim pochvalu řeknu v jejich jazyce," popsala Lucie Sichingerová.

Hlasový překladač LANGIE funguje offline i online na wifi přes cloudové úložiště. Má dotykový display a intuitivní ovládání. Jeho cena se pohybuje kolem 10.000 Kč. Školy, které o jeho pořízení projeví zájem, mohou využít financování z projektu MAPII.

Dál byly v rámci workshopu představeny užitečné učebnice pro výuku češtiny a nabídka Miroslavy Sklenářové z NPI k podpoře školám při integraci dětí cizinců (adaptační koordinátor, překlady dokumentů, vzdělávací semináře aj.)