Výstup ze setkání členů pracovních skupin a realizačního týmu MAP II


publikováno.: 15.07.2020 00:00

Dne 23.6.2020 proběhlo setkání členů pracovních skupin a realizačního týmu. Hlavními tématy bylo distanční vzdělávání a zkušenosti ze škol a vyhledávání leadrů, včetně přípravy návrhu aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské a matematické gramotnosti.

Součástí byla i prezentace PhDr. Ladislavy Šlajchové z NPI na téma Digitální nástroje a aplikace pro vzdělávání na dálku. Ze zkušeností s online výukou vyplynulo, že na prvním stupni se využívala nejvíc aplikace Teams a pro komunikaci s rodiči nejčastěji využíván Whatsapp, Facebook a Skype. Dále zazněly příklady inspirativní praxe, které posbírala ČSI, a byly doporučeny webináře NPI (www.projektsypo.cz , youtube kanál živě,popř. záznam na stránce projektu SYPO).

Ing. Petra Řezáčová jako další bod představila tematiku vyhledávání tzv. Lídrů. V rámci projektu MAP by se měl řešit leadership ve vzdělávání (najít inspirativní leadery – učitele, kteří budou vyčnívat nad ostatními) a systémový leadership. Výstupem by měly být aktivity spolupráce ve čtenářské a matematické gramotnosti a zveřejnění sítě místních leaderů na webu projektu MAP II. Jednotlivé pracovní skupiny MAP II ORP Plzeň dostaly za úkol probrat, kdo by mohl být jednotlivým leaderem a navrhnout aktivity, které by bylo možné v rámci leadershipu realizovat.

V závěru se rozproudila diskuze jednotlivých pracovních skupin nad zkušenostmi získanými při výuce nejen s využitím digitálních technologií v průběhu koronavirové krize, z nichž nejzajímavější zde uvádíme:

PS Matematická gramotnost – distanční vzdělávání, pozitiva: vtáhnout rodiče do života školy se povedlo až díky situaci, bližší propojení učitel a rodič, je třeba to využít a nenechat usnout, funkce třídního učitele, poprvé se objevily děkovné dopisy…

PS Čtenářská gramotnost – soukromá škola – začátek byl složitější, platforma WEBEX – děti měly pevný rozvrh spojení, bez registrací, druhou platformou G disk - přehled toho, co se má za týden udělat, zkušenost pro všechny, věděli, které rodiny mají a nemají počítače… , vyzdvihnutí role ICT koordinátora (velká pomoc) - nelze říct, že distanční výuka je pouze výuka online, ale spousta práce kolem, hodně pozitivních věcí, co se z toho dá odnést do praxe, zmenšování skupin atp. ke prospěchu všech

PS Financování - TV Křižík vysílání pro celý Plzeňský kraj, bloky výuky doplněné o třídnickou hodinu, kde mohli vše probrat. Řada rodičů si uvědomila, co vše učitel dělá, že jeho práce je takto náročná, zlepšila se komunikace mezi učiteli (sourozenci s jedním počítačem, aby se vystřídali), náročnost výuky prvňáčků - videa jak správně psát písmenka, pomoc učitelům, zabezpečení techniky, největší chyba že nenastoupili povinně všichni žáci, u ostatních se to bude těžko dohánět - někteří učitelé jeli třífázový režim – nejen online výuka, ale také příprava pro děti, které nemají ICT zázemí, práce s cizinci – vysvětlování úkolů

PS Rovné příležitosti - Rovná příležitost pro pedagogy nebylo možné zajistit, každý se toho chopil podle svého X Rovné příležitosti pro žáky – kteří nic nedělají, s těmi se nic nedalo dělat, problém s cizinci… Zajistit chod školy nebylo jednoduché, s tím, jak se rychle měnila nařízení, pro školy bylo velice těžké je uvádět do praxe. Elektronicky se dá zvládnout leccos i aktiv

PS Mateřské školy - Minimální podpora z MŠMT- špatná informovanost. Vytvořena online platforma s podklady pro rodiče pokrývající základní věci z integrovaných bloků – rádi by nechali přístup pro inspiraci i na dále (aplikace Senditch) Online aplikace využívána i pro předávání podkladů pro kolegy. Chtěli by pokračovat i do budoucna, 50% zájem ze strany rodičů