Online zasedání předsednictva městského žákovského parlamentu


publikováno.: 24.08.2020 00:00

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň pořádáme online zasedání předsednictva městského žákovského parlamentu.

Datum konání: 2.9.2020 od 13:00 do 14:00

Místo konání: on line přes WhatsApp

Program:

  • Přivítání
  • Zápis ze setkání dne 17.6.2020 v Čisté Plzni
  • Volby do předsednictva MŽP dne 7.10.2020
  • Beseda s děkanem PF ZČU
  • polečné téma setkání MŽP a KPDM na podzim
  • Různé

Implementační tým MAP II