MAP II Plzeň si vyměňuje zkušenosti s ostatními MAPy z celého Česka


publikováno.: 02.11.2020 00:00

Současná situace způsobená pandemií koronaviru částečně omezila aktivity plzeňského MAPu (Místní akční plán vzdělávání II ORP Plzeň), a to především konání workshopů, seminářů a exkurzí. Také realizační tým je nucený se scházet pouze online prostřednictvím videokonferencí. Nicméně i v tomto omezeném režimu se snažíme připravovat nové aktivity, které mohou školám, učitelům i rodičům pomoci k lepšímu a efektivnějšímu vzdělávání.

Mimo jiné jsme se již na jaře zapojili do neformálního uskupení Fórum MAP, které sdružuje několik desítek MAPů z celého Česka. Pravidelně se online setkáváme s našimi kolegy z různých města a regionů, sdílíme úspěšné projekty a diskutujeme společné problémy.

Při posledním setkání 20. 10. 2020 jsme řešili například možnost uspořádat pro rodiče žáků z nejnižších tříd workshop, který by jim pomohl s online výukou. Pro pedagogy zvažujeme seminář zaměřený na prevenci syndromu vyhoření a další aktivity, které by všem aktérům v oblasti vzdělávání mohly být v této složité době ke prospěchu.