setkání školních koordinátorů


publikováno.: 13.11.2018 00:00

Ve dnech 7. a 8. 11. 2018 se sešla většina školních koordinátorů zapojených základních a mateřských na společném setkání, kde se dozvěděli, že mají být spojovacím článkem mezi školou a realizačním týmem projektu. Budou se podílet na vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018 a přípravě Akčního plánu na rok 2019.