Pozvánka na 2. seminář pro asistenty pedagoga „Asistent pedagoga a klima třídy“

publikováno: 10.01.2020 10:34

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro asistenty pedagoga  „Asistent pedagoga a klima třídy“, pořádaný v rámci MAP II pro ORP Plzeň s účastí PPP Plzeň a vedením Masarykovy ZŠ Plzeň.

Datum konání: 22.1.2020 od 9:00

Místo konání: MMP, Kopeckého sady 11, Plzeň (velká zasedací místnost)

Program:

 Asistent pedagoga jako podpůrné opatření (legislativní ukotvení, náplň činnosti, rozsah činnosti) – Mgr. Eliška Kloudová

 Systém práce asistenta pedagoga na škole (příklady dobré praxe, sdílení zkušeností na Masarykově ZŠ Plzeň) – PaedDr. Antonín Herrmann, Bc. Iveta Reitspiesová

 Asistent pedagoga a klima třídy (očekávání od AP, spolupráce AP s TU a dalšími pedagogy, klima třídy, konkrétní náměty a dotazy) – Mgr. Martina Vlčková

 Diskuze, závěr

Cíl:

Seminář se zaměřuje na postavení asistenta pedagoga ve třídě, na problematiku klimatu třídy, jak může asistent pedagoga klima třídy podporovat. Druhá část semináře by měla být pracovní.

Dokument: pozvanka-asistent-pedagoga-a-klima-tridy.pdf