Pozvánka na workshop „ Práce s didaktickou pomůckou Klokanův kufr“ 27. 9. 2019

publikováno: 20.09.2019 16:41

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň pořádáme workshop „ Práce s didaktickou pomůckou Klokanův kufr“

Datum konání: 27. 9. 2019 od 9:00

Místo konání: 23. MŠ Plzeň, Topolová 3 326 00 Plzeň

Program:

Inspirace do výuky – Klokanův kufr

Sdílení zkušeností s využitím této pomůcky

Výměna zkušeností a postupů při rozvíjení jednotlivých oblastí dle RVP PV

Cíl: Sdílení zkušeností a názorů pedagogů při rozvíjení dovedností dětí předškolního věku v oblasti zrakového, sluchového, prostorového a časového vnímání, při rozvíjení sociálních dovedností, řeči a motoriky

Pro účastníky je vstup zdarma.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci Implementační tým MAP II