Workshop „ Práce s didaktickou pomůckou Klokanův kufr“ 6. 11. 2019

publikováno: 30.10.2019 16:59

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň pořádáme workshop „ Práce s didaktickou pomůckou Klokanův kufr“

Datum konání: 6. 11. 2019 od 14:00

Místo konání: 44. MŠ Plzeň, Tomanova 3 301 00 Plzeň

Program:

Inspirace do výuky – Klokanův kufr Sdílení zkušeností s využitím této pomůcky Výměna zkušeností a postupů při rozvíjení jednotlivých oblastí dle RVP PV

Cíl: Sdílení zkušeností a názorů pedagogů při rozvíjení dovedností dětí předškolního věku v oblasti zrakového, sluchového, prostorového a časového vnímání, při rozvíjení sociálních dovedností, řeči a motoriky

Pro účastníky je vstup zdarma.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci Implementační tým MAP II