Finální MAP

publikováno: 25.1.2018

Finální dokument byl schválen Řídícím výborem MAP dne 19. 12. 2017.

Dokument: finalni-map.pdf