Složení Řídícího výboru MAP II

publikováno: 2018-11-14 08:32:53

Řídící výbor se sešel na svém 1. zasedání 25.9.2018. Zvolil si svého předsedu a místopředsedu, schválil jednací řad a statut a organizační schéma řízení projektu.

Dokument: rv-map-ii-k-25-9-2018.xlsx