Zápis z 1. Jednání řídícího výboru MAP II 25. 9. 2018

publikováno: 2018-10-04 09:51:24

Bylo přítomno 20 z 31 členů ŘV, zasedání bylo usnášeníschopné.

Dokument: zapis-z-jednani-rv-25-9-2018.pdf