Konference pro ředitele ZŠ zaměřená na vzdělávání nadaných žáků

publikováno: 01.06.2019 15:26

Pozvánka na dvoudenní konferenci pro ředitele ZŠ, pořádanou v rámci MAP II pro ORP Plzeň.
Datum konání: 13.6. 2019 od 13.00 h – 14. 6. 2019 do 12.00 h
Místo konání: Alfrédov, golf welness resort Kostelec 42, 34962
 
Program:
13. 6. 2019
• Zahájení
• Vystoupení hostů (primátora a radní města Plzně, ČŠI, KÚPK, NIDV, PPP, ZČU Plzeň)
• Informace manažerky projektu MAP II o stavu projektu
• Informace realizátora projektu MAP II – OŠMT MMP
 
14. 6. 2019
• Seminář Mgr. Elišky Kloudové, speciální pedagožky Pedagogicko –psychologické poradny Plzeň na téma „Vzdělávání nadaného žáka“
• Prostor pro individuální dotazy
 
Cíl:
Konference se především zaměřuje na problematiku vzdělávání nadaných žáků, která je i z pohledu České školní inspekce nesmírně významnou oblastí současného vzdělávání. Bude zaměřena na aktuální trendy vzdělávání nadaných žáků, na problematiku identifikace nadání a skrytého nadání, přehled projevů nadaných a mimořádně nadaných a možnosti podpory nadaných žáků.

Dokument: pozvanka-konference-reditelu.pdf