Pozvánka na workshop „Využití her a hlavolamů při výuce matematiky nebo ve ŠD“ pořádaný v rámci MAP II pro ORP Plzeň

publikováno: 10.10.2019 19:58

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop pořádaný ve spolupráci s lektorkou Mgr. Pavlou Sýkorovou (krajskou ICT metodičkou SYPO)

Datum konání: 23.10.2019 od 13:00

Místo konání: velká zasedací místnost MMP Kopeckého sady 11, Plzeň, 301 00

Program:

❖ Představení různých námětů do výuky matematiky nebo do činností ve školní družině

❖ Hry sloužící k rozvoji logického myšlení, zlepšování geometrické představivosti, zdokonalování paměti a paměťového počítání, rozvíjení postřehu a koncentrace

❖ Konkrétní ukázky hlavolamů, logických a deskových her, možnosti práce s nimi jako s pedagogickou pomůckou (seznámení s deskovými hrami Abaku, Blokus, Sagrada, Ubongo aj.)

❖ Závěr

Cíl: Workshop se zaměřuje na problematiku matematické gramotnosti, která je nesmírně významnou oblastí vzdělávání. Bude zaměřen na aktuální trendy rozvoje matematické gramotnosti, pedagogickým pracovníkům budou představeny vhodné pomůcky na podporu matematické gramotnosti. Budou seznámeni s vhodnými metodami práce s využitím hlavolamů, logických a deskových her.

Pro účastníky je vstup zdarma, kapacita je omezena, proto prosíme o včasnou registraci prostřednictvím formuláře: https://1url.cz/OM9AV

Dokument: pozvanka-abaku.pdf