Pozvánka na seminář „Pomoc pedagogům s dětmi a žáky s PAS a ADHD“

publikováno: 24.10.2019 21:36

Zveme zájemce z řad pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ na seminář „Pomoc pedagogům s dětmi a žáky s PAS a ADHD“, pořádaný v rámci MAP II pro ORP Plzeň. Lektorkou je ředitelka ZŠ a MŠ při FN Mgr. Alice Kozáková.

Datum konání: 5.11.2019 od 9:00

Místo konání: Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň, Lochotín, vchod F, 10. patro

(sraz přihlášených v 8.50 před vchodem F)

 

Program:

❖ Informace o dětech a žácích se speciálně vzdělávacími potřebami,

zaměřeno na poruchy autistického spektra aADHD

❖ Informace pro výchovné poradce (spolupráce se zákonnými zástupci a

školským poradenským zařízením)

❖ Představení koncepce ZŠ a MŠ při FN - nabídka pomoci pro pedagogy,

žáky, zákonné zástupce škol

❖ Návštěva některých oddělení při škole, závěr

Cíl:

Seminář se zaměřuje na problematiku vzdělávání dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, konkrétně na vzdělávání jedinců s poruchami autistického spektra a ADHD. Zmíněna bude otázka správné integrace dítěte do běžného kolektivu, účastníci budou mít možnost navštívit některé z prostor školy ZŠ a MŠ při FN.

Pro účastníky je vstup zdarma, kapacita je velmi omezena, proto prosíme o včasnou registraci prostřednictvím formuláře: https://1url.cz/gMY79

Dokument: pozvanka-pas-a-adhd.pdf