Seminář pro asistenty pedagoga "Asistent pedagoga a klima třídy"

publikováno: 21.11.2019 12:12

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný v rámci MAP ORP Plzeň II s účastí PPP Plzeň a vedením Masarykovy ZŠ Plzeň dne 4.12.2019 od 9:00 h. Seminář se zaměřuje na postavení asistenta pedagoga ve třídě, na problematiku klimatu třídy, jak může asistent pedagoga klima třídy podporovat. Druhá část semináře by měla být pracovní. 

Místo konání: MMP, Kopeckého sady 11, Plzeň (velká zasedací místnost)

Program:

❖ Asistent pedagoga jako podpůrné opatření (legislativní ukotvení, náplň činnosti, rozsah činnosti) – Mgr. Eliška Kloudová

❖ Systém práce asistenta pedagoga na škole (příklady dobré praxe, sdílení zkušeností na Masarykově ZŠ Plzeň) – PaedDr. Antonín Herrmann, Bc. Iveta Reitspiesová

❖ Asistent pedagoga a klima třídy (očekávání od AP, spolupráce AP s TU a dalšími pedagogy, klima třídy, konkrétní náměty a dotazy) – Mgr. Martina Vlčková

❖ Diskuze, závěr

Pro účastníky je vstup zdarma, kapacita je omezena, proto prosíme o včasnou registraci prostřednictvím formuláře: https://1url.cz/XMmES

Dokument: pozvanka-asistent-pedagoga-a-klima-tridy.pdf