Seminář pro pedagogy MŠ „Školní zralost a příprava na školu“

publikováno: 13.12.2019 10:43

Dovolujeme si pedagogy mateřských škol pozvat na seminář „Školní zralost a příprava na školu“ s Mgr. Kateřinou Hourovou (psycholožka PPP Rokycany), pořádaný v rámci MAP II pro ORP Plzeň dne 11.12.2019 od 9:00.

Program:

❖ Oblasti vývoje dítěte, které jsou zásadní pro vstup do školy; ideální vývojová úroveň předškoláka

❖ Konkrétní metody a postupy, jak děti na vstup do ZŠ připravit

❖ Zásadní termíny a legislativní rámec pro rodiče předškoláků

❖ Screening školní zralosti v MŠ (vyšetření školní zralosti v PPP)

❖ Diskuze, sdílení zkušeností, závěr

Cíl:

Seminář se zaměřuje na problematiku školní zralosti, která je z hlediska výchovy a vzdělávání jednou z klíčových oblastí, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníků ZŠ. Mnoho dětí má před vstupem do školy stále větší problémy se zvládáním základních dovedností, vědomostí a schopností zahrnovaných do pojmu školní zralosti.

Pro účastníky je vstup zdarma, kapacita je omezena, proto prosíme o včasnou registraci prostřednictvím formuláře: https://1url.cz/3MmpH