Workshop „Klima třídy II –Práce se třídou – sdílení zkušeností“

publikováno: 08.01.2020 17:45

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop pořádaný v rámci MAP II pro ORP Plzeň ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň. Lektorkou je Mgr. Martina Vlčková. Jedná se o navazující akci na workshop z ledna 2019, účastníci si mohou vybrat jedno z níže uvedených témat, kterému se budou věnovat podrobněji.

Datum konání: 8.1.2020 od 12:00

Místo konání: velká zasedací místnost MMP Kopeckého sady 11, Plzeň, 301 00

Program:

Varianta 1 – Metody mapování klimatu třídy (klima třídy, nestandardizovaná sociometrie) Varianta 2 – Jak dosáhnout změny v klimatu třídy – rozbor kazuistik (příběhů jednotlivých tříd), které si účastníci na setkání sami donesou

Cíl: Závisí na zvolené variantě, ve variantě č. 1 budou účastníci seznámeni s různými technikami mapování klimatu a vztahů ve třídě, ve variantě č. 2 si budou moci v rámci skupiny rozebrat kazuistiku své třídy a sdílet zkušenosti s prací s třídním kolektivem.

Pro účastníky je vstup zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se na workshop zaregistrovat prostřednictvím formuláře https://1url.cz/QzLJv Uzávěrka přihlášek je 3. 1. 2020.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Realizační tým projektu 

Dokument: pozvanka-klima-tridy.pdf