Leták pro učitele - Dítě v krizové situaci při online výuce


publikováno.: 11.02.2021 00:00

V rámci projektu MAP II Plzeň jsme podpořili vydání a distribuci informačního letáku pro učitele DÍTĚ V KRIZOVÉ SITUACI PŘI ONLINE VÝUCE, který jim má napomoci rozpoznat a řešit krizové situace ve třídě při distančním vyučování.

Ke stažení jako PDF